Kiedy potrzebny będzie geodeta?

Usługi geodezyjne są potrzebne w wielu sytuacjach, gdy należy przeprowadzić pomiary nieruchomości oraz sporządzić odpowiednią dokumentację, która jest z nimi związana. Kiedy potrzebny będzie geodeta? Zobacz, jakie są główne usługi geodezyjne!

Pomiary nieruchomości

W pierwszej kolejności w biurze geodezyjnym można zlecić pomiary nieruchomości. Wówczas geodeta dokonuje pomiarów działki lub obiektu, a pomiary te mogą być następnie wykorzystane do innych celów, na przykład podziału nieruchomości na mniejsze części lub też do obliczenia jej ceny.

 

Warto wspomnieć, że obecnie geodeta może korzystać również z nowoczesnych metod pozwalających na wykonanie pomiarów, na przykład z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej czy technologii 3D.

 

Podziały nieruchomości

Do geodety należy udać się również w sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie podziału nieruchomości na mniejsze części. Przykładowo taka usługa jest bardzo popularna wtedy, gdy rodzic przekazuje dziecku część posiadanej przez siebie nieruchomości w darowiźnie. Również podział nieruchomości wykonuje się wtedy, gdy chce się sprzedać część nieruchomości.

 

W tym przypadku geodeta przeprowadza niezbędne pomiary, a następnie przygotowuje dokumentację niezbędną do dokonania podziału w urzędzie oraz u notariusza.

 

Wytyczenie granic działki

Nie zawsze wiadomo, gdzie dokładnie położona jest działka, zwłaszcza wtedy, gdy znajduje się ona na otwartym, niegrodzonym terenie. W takim przypadku warto również udać się do geodety.

 

Geodeta będzie mógł wtedy na podstawie dokumentacji określić, gdzie dokładnie położona jest działka, a także wyznaczyć jej granice.

 

Podłączenie mediów

Aby podłączyć różne rodzaje mediów na działce, na przykład jak woda, gaz, konieczne jest przygotowanie przyłącza. W tym procesie również uczestniczy geodeta, który zajmuje się sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przeprowadzenia prac.

 

Budowa domu

Do biura geodety konieczne będzie również udanie się wtedy, gdy planuje się budowę domu jednorodzinnego. W tym przypadku geodeta uczestniczy na różnych etapach budowy domu.

 

W pierwszej kolejności geodeta będzie mógł przygotować mapę do celów projektowych, która jest jednym z niezbędnych dokumentów do przedłożenia w urzędzie, aby otrzymać pozwolenie na budowę lub zgłosić budowę. Następnie geodeta zajmuje się również wytyczeniem nieruchomości, czyli określeniem położenia, w którym ma być ona wykonana zgodnie z planami. Przeprowadza też inwentaryzację powykonawczą, czyli sprawdza, czy prace zostały zrealizowane zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

 

Podsumowanie

Wobec tego geodeta jest specjalistą, który zajmuje się prowadzeniem wielu czynności geodezyjnych, dlatego trzeba zgłosić się do nie do wtedy, gdy konieczne jest ich wykonanie zgodnie z przepisami prawa.

 

Z adresami biur geodezyjnych na terenie całej Polski można obecnie zapoznać się również w internecie, aby od razu dowiedzieć się, gdzie w okolicy działają tego typu specjaliści. Geodetę można znaleźć też przez stronę Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.