🔷Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedmoście i Bytnik🔷

🟠 Informujemy, że budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedmoście i Bytnik dobiega końca.

🟠 W celu uzyskania informacji w sprawie procedury przyłączania się do systemu kanalizacyjnego, w tym uzyskania warunków technicznych przyłączenia, mieszkańców Przedmościa i Bytnika zapraszamy do kontaktu z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Serbach pod numerami telefonów ☎️ 76 831 28 90 lub 668 540 030.

🟠 Na stronie internetowej ZGK Serby www.zgkserby.pl zamieszczono dokumenty, które należy wypełnić w celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia oraz WZÓR, jak wypełnić ww. dokumenty.

🟠 Wypełniony i podpisany wniosek wraz z oświadczeniem można składać w siedzibie ZGK lub w Urzędzie Gminy Głogów, jak również przesłać pocztą.

🟠 Projekt dofinansowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Content retrieved from: https://gminaglogow.pl/%f0%9f%94%b7budowa-zbiorczego-systemu-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-przedmoscie-i-bytnik%f0%9f%94%b7/.