📢‼️Turnusy rehabilitacyjne KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

📢‼️Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Legnicy informuje, że w okresie wakacji, podobnie jak w latach poprzednich, będą organizowane turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

✅ wad i chorób układu ruchu,

✅ chorób układu oddechowego.

🔶 Turnus rehabilitacyjny trwać będzie 21 dni i koszty w całości pokryje KRUS.

🔶 W pierwszej kolejności będą kwalifikowane dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

🔶 W turnusie może uczestniczyć dziecko, które spełnia następujące warunki:

✅ przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. ✅ Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok,

👧🧒 wiek – dzieci urodzone w latach 2007 – 2015.

🔶 Rolnicy zainteresowani skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny, proszeni są o zgłaszanie dziecka w Placówce Terenowej KRUS w Legnicy (tel. 76/850 54 19 lub 76/8505459) do dnia 25.05.2022 r.

🔶Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r., opracowany w sposób czytelny i dokładny przez lekarza POZ lub specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko, oraz wypełniony dołączony druk – informacje o stanie zdrowia dziecka i oświadczenie wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego.

🔶 Niezbędne druki dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS lub na stronie internetowej KRUS – www.krus.gov.pl w zakładce „Rehabilitacja”.

Content retrieved from: https://gminaglogow.pl/%f0%9f%93%a2%e2%80%bc%ef%b8%8fturnusy-rehabilitacyjne-krus/.